Kontakty NEXNET SK, s.r.o. - Slovenská republika

Obchodné oddelenie:

Predmestská 8600/95
Žilina, 010 01
Slovenská republika
Tel: +421 41 7632 269
Fax: +421 41 7632 266
Mobil: +421 915 214 580
E-mail: obchod@nexnet.sk

 

Technická podpora, školenie:

Žilina

Predmestská 8600/95
Žilina, 010 01
Tel.: +421 41 7632 266, 268
Fax: +421 41 7632 266
Mobil: +421 905 154 872
E-mail: servis@nexnet.sk

Zelená linka  0800 100 498

 

Adresa prevádzky

Predmestská 8600/95
010 01 Žilina
Slovenská republika
 

Fakturačná adresa

Nepoužívať ako poštovú adresu!

NEXNET SK, s.r.o.
Železničná 1019/31
Teplička nad Váhom 013 01
Slovenská republika

IČO: 36 806 331
DIČ: SK2022421489

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4005153936/7500
IBAN: SK20 7500 0000 0040 0515 3936
SWIFT: CEKOSKBX