CAD/CAM pre výrobcov foriem

VISI je uznávaný ako jeden z najlepších CAD/CAM softvérov pre výrobcov foriem.
 
Ponúka jedinečnú kombináciu využitia, plne podporuje modelovanie drôtovej geometrie, plošné a objemové modelovanie, rozsiahle 2D, 3D a 5-osé obrábacie stratégie so špecializáciou na rýchlostné obrábanie. Špecifické využitie pre návrh vstrekovacích foriem a nástrojov, zahŕňajúce analýzu toku materiálu a návrh postupových strižných nástrojov, čo poskytuje nástrojarovi neprekonateľnú úroveň produktivity.
 
Vero Software ponúka jedinečné riešenie, ktoré eliminuje vzťahy medzi rôznymi dodávateľmi softvéru a konverziami geometriou získanými transferom objemových modelov na plošné alebo CAD/CAM geometriu, ktoré vyžadujú tradičné systémy.
 
VISI ponúka nasledujúce aplikácie:
3D Modelling

VISI Modelling

VISI Modelling je základom všetkých VISI produktov a poskytuje silný a výkonný systém na modelovanie objemov aj plôch, ktorý je vytvorený na základe matematického jadra Parasolid.

 

CAD CAM Software

VISI Analysis

VISI Analysis poskytuje rad nástrojov zameraných na overovanie a prípravu modelovej geometrie. Pri práci s importovanými dátami je kvalita modelu dôležitým aspektom. Nájdenie potenciálnych problémov v rannej fáze realizácie projektu veľmi zjednodušuje úlohu konštruktérovi a šetrí veľa času pri návrhovom procese.
 
Mould & Die Software

VISI Mould

VISI Mould poskytuje užívateľovi kompletné riešenie pre návrh foriem, založené na špecifickej priemyselnej automatizácií, ktorá sprevádza užívateľa procesom vývoja formy a procesom konštrukcie kompletnej formy na základe praktických skúseností. Dynamické ukážky operácie poskytujú konštruktérovi živý náhľad ako budú zmeny komponentov ovplyvňovať konštrukciu formy.
 
Injection Simulation

VISI Flow

VISI Flow je jedinečný nástroj pre predvýrobnú a výrobnú analýzu a pre súbežnú analýzu pri konštrukcií vstrekovaných dielov a ich foriem.

Electrode Manufacturing

VISI Electrode

VISI Electrode je automatizovaný modul pre konštrukciu a správu elektród a ich držiakov. Detailna konštrukcia držiakov, simulácia a kolízna analýza zaisťujú správnosť fungovania elektródy na prvý pokus.

Progressive Die Design

VISI Progress

VISI Progress je program určený pre konštrukciu lisovacích a postupových strižných nástrojov. Špecifické funkcie poskytujú pre daný odbor produktívnejšie a účinnejšie konštruovanie. Pomáha konštruktérovi s inteligentným riešením, ktoré znižuje možnosti vzniku konštrukčných chýb a zvyšuje produktivitu výroby.

Multi Slides Machines

VISI Multi-Slides

VISI Multi-slides je rozšírením VISI Progress. Bolo vyvinuté pre navrhovanie vačiek, použitých v lisovacích a ohýbacích automatoch, konkrétne pre ohýbanie. 

2D Machining

VISI Machining 2D

VISI Machining 2D poskytuje praktické, intuitívne a jednoduché riešenie pre CNC programovanie zahŕňajúce 4 a 5 - osé indexované obrábanie. Funkcia rozpoznávania prvkov automaticky zvolí prvky priamo na geometriu a vytvára spoľahlivé frézovacie a vŕtacie cykly dráh nástroja. 

3D Machining

VISI Machining 3D

VISI Machining 3D vytvára inteligentné dráhy rezných nástrojov na najzložitejších 3D obrobkoch. Vysokorýchlostné frézovacie techniky a vstavané algoritmy vyhladzovania vytvárajú vysoko účinný NC program. Inteligentné dráhy nástroja znižujú časy obrábania, zvyšujú produktivitu a trvalo vytvárajú vysoko kvalitné obrobky.
 
5 Axis Machinig

VISI Machining 5 Axis

5 - osé frézovanie ponúka mnoho výhod, ktoré sa v poslednej dobe využívajú tiež u výrobcov foriem, lisovacích a strižných nástrojov. VISI Machining poskytuje technológom vysoko produktívne riešenie pre výpočet opracovania s vysoko účinnou reznou dráhou s kontrolou kolízie u najzložitejších 3D modelov.

Wire EDM

VISI PEPS-Wire

VISI PEPS-Wire obsahuje špičkovú technológiu, PEPS Wire EDM, integrovanú v grafickom prostredí VISI a vyvinutú špeciálne pre presné strojárstvo, nástrojárstvo, formárstvo a v priemysle tvárniacich, strižných a lisovacích nástrojov.

Multi Axis Machining

VISI Blank

VISI Blank je integrovaným riešením pre vývoj 2D rozvinutých tvarov z komplexných 3D modelov. Je obzvlášť užitočné pri generovaní rozvinutých tvarov plechu, navrhovanie postupových strižných, tvárniacich nástrojov a pod.

CNC Software

VISI Reverse

VISI Reverse je vysoko kvalitné softvérové riešenie za prijateľnú cenu pre 3D reverzné inžinierstvo, rekonštrukciu 3D geometrií, topografiu, lekárske využitie atď.