VISI Analysis ImageVISI Analysis ImageVISI Analysis Image

PDFVISI Analysis

VISI Analysis poskytuje rad nástrojov zameraných na overovanie a prípravu modelovej geometrie. Pri práci s importovanými dátami je kvalita modelu dôležitým aspektom. Nájdenie potenciálnych problémov v rannej fáze realizácie projektu veľmi zjednodušuje úlohu konštruktéra a šetrí veľa času pri návrhovom procese.

Automatická kontrola konstrukčných zmien.

Funkcia porovnania modelov umožňuje načítať dva modely (telesá alebo plochy) a kontrolovať konštrukčné zmeny medzi nimi. Systém zvýrazní odchýlky geometrie novou farbou a posuvníkom možno meniť priehľadnosť oboch modelov na porovnanie a následnému rýchlemu identifikovaniu zmien návrhu. Systém tiež ponúka možnosť definovať parametre tolerancií a zobrazovať pri porovnaní modelov iba tie časti modelov, ktoré sú mimo zadanej tolerancie. Systém umožňuje extrahovať z modelov len rozdielne časti. Tým sa uľahčuje aplikácia konštrukčných zmien do pracovného modelu.

Kontrola úkosov a rádiusov.

Konštrukcia formy začína od úkosovej analýzy, kedy sa overuje možnosť formovania modelu. Vyhľadanie konštrukčných komplikácií na začiatku ušetrí konštruktérovi veľa času. Jednoducho vyberte smer liatia a model bude vykreslený pomocou užívateľsky definovaných farieb pre jednoduchú identifikáciu problémových podmienok. Grafické rozhranie môže byť tiež využité pre zvýraznenie zakrivenia modelu a max/min polomery.

Podmienky hrán.

Pri práci s importovanými dátami majú geometrické podmienky hrán hlavný vplyv na celkovú kvalitu modelu a sú dôležitým kľúčom k úspešnej realizácii projektu. VISI Analysis obsahuje nástroje pre skúmanie modelovej topológie ako pre editovanie, tak pre zjednodušovanie hrán plôch a dotykových podmienok.

Grafické rozdelenie modelov na jadro a dutiny.

Systém obsahuje niekoľko nástrojov pre analyzovanie modelu a vyčleňovanie plôch patriacim k jadru, dutine, k podrezom alebo oblastiam, ktoré riešia čeľuste. Všetky tieto vlastnosti sa zoskupujú a dynamicky pohybujú pozdĺž osi otvárania formy a tak dynamicky animujú postup otvárania. Animáciu možno uložiť do externého súboru XML a kedykoľvek, keď je to potrebné, opäť prehrávať. Správca vytvárania deliacej krivky ponúka 3 rôzne spôsoby vyhľadávania optimálnej deliacej krivky. Pomocou rozhrania je možné pracovať s počítačom generovaným výsledkom a upraviť ho tak, aby vyhovoval Vaším požiadavkám na konštrukciu. Možno vytvoriť geometrickú krivku alebo automaticky rozdeliť model na časti tvárnikov, tvárnic a čeľustí.

Deliace a čelusťové steny.

Vytváranie deliacich a čeľusťových plôch býva často časovo najnáročnejšia a technicky najťažšia úloha, ktorej musí konštruktér čeliť. Komplexný súbor funkcií plošného modelovania a správca deliacej roviny tvoria výkonný nástroj pre generovanie a správu najzložitejších deliacich plôch. Systém umožňuje importovať do správcu deliacej roviny externe vytvorené množiny plôch a kombinovať ich s vyťahovanými, ofsetovanými, pravidelnými, spojovacími a zaplátanými plochami a tak vytvárať deliacu geometriu. Po vytvorení deliacich plôch sa ľahko z modelu dielu vytvoria modely tvárnikov a tvárnic. Vďaka takejto pomoci, ktorú program poskytuje, môže konštruktér plne využívať svoje skúsenosti a maximalizovať zároveň produktivitu svojej práce.

Overovanie modelov a čistenie.

K dispozícii sú výkonné nástroje na čistenie modelov pre kontrolu dát pre prebytočnú geometriu. Zdvojená geometria sa automaticky zvýrazní, extrahuje a prenesie do inej vrstvy. Metóda rozpoznávania ihlových stien analyzuje model a vyhľadáva akékoľvek potenciálne problematické steny spojené s užívateľom definovanou oblasťou plôch. Automatické odstránenie, liečenie a zošívanie udržiava topológiu telesa a zaručuje súvislosť dát modelu. Grafická kontrola prieniku telies a overovanie modelu, či neobsahuje neplatné dáta, chyby geometrie a podmienok orezávanie plôch, zabezpečuje tie najlepšie možné výsledky aktívnej analýzy.

Dotykové plochy.

Nástroj vyhľadávania dotykových plôch umožňuje výber jednej alebo viacerých počiatočných plôch. Dotykové podmienky možno definovať prahovým uhlom. Tento nástroj je veľmi užitočný pri extrakcii dotykových náväzných plôch alebo pri rozdeľovaní geometrie na množiny plôch A & B.

Dáta počiatkov.

Pri práci s veľmi komplikovanými modelmi musí užívateľ pracovať s rôznymi počiatkami. Práca so súradnicovými počiatkami veľmi zjednodušuje úlohu prenosu informácií z 3D modelu k pracovným počiatkom. Všetky pohyby medzi počiatkami možno extrahovať a zapísať ich do súboru reportu ako dokumentáciu projektu.

Analyzátor plôch.

Informačný nástroj, ktorý poskytuje dáta stien v každom bode polohy kurzora tak, ako ním pohybujete myšou nad modelom. Je to bezpochyby najrýchlejšia cesta, ako kontrolovať úkosy, vymedzovacie slučky alebo polomery zakrivenia na telese.