VISI Blank ImageVISI Blank Image

PDFVISI Blank

VISI Blank je integrovaným riešením pre vývoj 2D rozvinutých tvarov z komplexných 3D modelov. Je obzvlášť užitočný pri generovaní rozvinutých tvarov plechu, navrhovaní postupných strižných, tvárniacich nástrojov a pod. VISI Blank využíva bezproblémovú integráciu s VISI Modelovaním s použitím priemyselného štandartu jadra Parasolid v kombinácií s proprietárnym modelovaním plôch Vero a technológie 2D dizajnu.

VISI Blank je určený pre odhad, inžinierov, konštruktérov produktov z plechu a nástrojára k optimalizovaniu vývoja plechových dielov a poskytovaniu cenných analýz správanie materiálu počas procesu tvárnenia. Odhadov rýchleho rozvinutého charakteru modelov môže byť dosiahnutá počas niekoľkých minút za účelom upozornenia na potenciálne problémy pri výrobe, určenie materiálových nákladov a zefektívnenie výrobného procesu. Konštruktér tak môže ťažiť z rýchlej analýzy pre určenie oblasti návrhu komponentov, ktorú je potrebné upraviť pre zníženie výrobných nákladov. Aplikácia je neoceniteľná pre nástrojárov pre identifikáciu oblastí komponentov, ktoré potrebujú byť ťahané na rozdiel od mnohých operácií tvárnenia.

Intuitivné rozhranie pre ľahké používanie.

Jednoduché užívateľské rozhranie zaisťuje rýchle a jednoduché vytváranie blank forms zo zložitej geometrie, porozumenia výsledkov grafickej interpretácie a pomoc vytvoriť optimálny výrobný proces. Komplexná materiálová databáza zaisťuje, že môže byť vykonaná analýza prakticky akéhokoľvek materiálu.

Grafické znázornenie.

Výsledky sú poskytované jasným a stručným grafickým zobrazením, čo môže byť ďalším výstupom reportu. Grafická analýza zahŕňa farebne rozlíšené zastúpenie významných oblastí materiálu náchylných k "zužovaniu" a "ohýbaniu", umožňuje presnú identifikáciu potenciálnych problémových oblastí pred fyzickým návrhom lisovacej formy. Použitím grafickej mierky softvér zistí, kde je materiál v medziach tolerancie a všetky oblasti, ktoré v medziach nie sú.

Vývoj rozvinutého tvaru.

Prakticky každá 3D forma môže byť sploštená do vyvinutého rozvinutého tvaru, aby bolo zaistené použitie optimálneho množstva skladového materiálu na výrobu a tým sa znížilo množstvo dodatočných výrobných alebo dokončovacích operácií. Väčšinou možno formu vyprodukovať v priebehu niekoľkých minút s preukázanou presnosťou v rámci 1% z hotovej komponenty. Manuálne alebo tradičný CAD prístup by obyčajne zahŕňal hodinové výpočty a oveľa menšiu presnosť.