VISI Machining 2D ImageVISI Machining 2D ImageVISI Machining 2D Image

PDFVISI 2D Obrábanie

VISI Obrábanie 2D poskytuje praktické, intuitívne a jednoduché riešenie pre CNC programovanie zahŕňajúce 4 a 5 osové indexované obrábanie. Funkcia rozpoznávania prvkov automaticky zvolí prvky priamo na geometriu a vytvára spoľahlivé frézovacie a vŕtacie cykly dráh nástroja.

Bohatý rozsah CAD rozhrania a výkonného modelovania.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému.

Jednoduché programovanie.

Intuitívny správca operácií má jednoduchú štruktúru stromu zobrazujúcu operácie obrábania a nástroje, ktoré operátor zadal v komplexnej knižnici nástrojov. Vychádzajúc z materiálov obrobku a nástroja, systém vypočítava rad parametrov, vrátane posuvov, otáčok, kroku frézy a hrúbky triesky. Grafické prostredie sprevádza užívateľa parametrami obrábania, reznými podmienkami a držiakmi pre daný nástroj. Viac počiatkov umožňuje dátam, aby boli rýchlo orientované blízko nejakého údaju alebo nastavené pre viacosové indexovanie.

Plný rozsah vŕtacích cyklov.

Navŕtanie, vŕtanie, závitovanie, vystružovanie, vyhrubovanie, špirálové frézovanie, závitovanie závitovú frézou a frézovacie cykly dávajú užívateľovi široký rozsah operácií pre obrobenie diery akéhokoľvek typu. Systém umožňuje odčítať priemery dier a ich hĺbky priamo z modelu a tým uľahčuje zadávanie parametrov vŕtacích cyklov a obmedzuje pravdepodobnosť chyby pri zadávaní parametrov obrábania.

Profilové a čelné obrábanie.

Profilovacie operácie dáva umožňujú zadávanie smeru obrábania, spôsobov príchodu k profilu a zadanie počtu triesok, ktorými sa má profil v celej výške obrobiť. Samozrejmou je korekcia na priemer frézy. Systém poskytuje praktický NC program, ktorý je bez ďalších úprav na stroji použiteľný. Ak sa fréza nezmestí do vnútorného rohu profilu, systém automaticky vytvorí geometriu zvyškového materiálu ktorý sa následne obrobí nástrojom s menším priemerom. Pre obrábanie rovinných plôch systém ponúka užívateľovi niekoľko metód špirálového alebo cikcak čelného obrábania, s vnútornými ostrovmi o rôznych výškach. Frézovanie v postupných dráhach predstavuje postupné približovanie frézy k profilu na niekoľko krokov. Fréza začína mimo profil a postupne vytvára triesky smerom dovnútra so zadaným stranovým krokom.

Obrábanie otvorených a uzavretých kapsí.

VISI ľahko obrába kapsy či už špirálovo alebo metódou cik cak, umožňuje viacúrovňové obrábanie s ostrovmi, kapse s úkosmi a zaoblením na dne a ostrovy s úkosy. Pri zadávaní možno definovať stranový a dolný prídavok a možno systému rozkázať, aby čelá ostrovov obrobili samostatne. To všetko dáva technológovi všetky možnosti pre obrobenie akejkoľvek kapsy. Pri obrábaní vreciek s otvorenou stranou systém automaticky začína obrábanie zvonku profilu a vstupuje do profilu cez otvorenú stranu.

2,5 osové dráhy nástroja pre jednoduché 3D modely.

Vytiahnutie, otáčanie alebo rozvíjanie 2D profilu pozdĺž iné 2D krivky umožňuje programátorovi vytvárať jednoduché 3D dráhy nástroja bez nutnosti potreby kompletného 3D obrábacieho systému alebo potreby vytvorenie 3D modelu. Vnútorné a vonkajšie závitové frézovanie, skrutkové frézovanie a zaoblenie/skosenie pre ostré hrany ponúka maximálnu flexibilitu dráhy nástroja.

Správa prekážok.

Identifikáciou upevnenia skrutiek a úpiniek sa systém pri vykonávaní vŕtacích cyklov upevňovacím prvkom automaticky vyhne. Správa prekážok zaisťuje prevenciu zrážkam a pomáha skrátiť dobu cyklu na stroji tým, že odstráni zbytočné Z pohyby. Grafické overovanie reznej dráhy umožňuje zobraziť v objemovom zobrazení celý priebeh obrábania. Je vidieť kvalita obrobeného povrchu, množstvo odoberaného materiálu pri každej operácii obrábania a operátor dostane od systému varovania pred neočakávaným vstupom nástroja do materiálu rýchloposuvom.

Konfigurovatelné postprocesory a sprievodky (reporty).

VERO má širokú knižnicu postprocesorov, pre väčšinu strojov na trhu a všetky postprocesory možno ďalej upravovať tak, aby vyhoveli individuálnym potrebám. Vopred pripravené vŕtacie cykly, podprogramy skracujúce dĺžku NC programu, kruhové interpolácie, korekcie na priemer a dĺžku nástroja, to všetko spoločne vytvára spoľahlivý CNC program, ktorý sa ľahko používa a je optimalizovaný pre obrábanie na konkrétnom stroji. Systém automaticky generuje technologickú sprievodku (report), ktorá je konfigurovateľná a výstupom môže byť súbor vo formáte HTML alebo XLS. Report môže obsahovať najrôznejšie technologické informácie, ako sú použité nástroje, typ operácií, časy obrábania, prídavky pre každú operáciu a pod.