VISI Modelling ImageVISI Modelling ImageVISI Modelling Image

PDFVISI Modelling

VISI Modelling je základom všetkých VISI produktov a poskytuje silný a výkonný systém na modelovanie objemov aj plôch, ktorý je vytvorený na základe matematického jadra Parasolid, ktoré je priemyselným štandardom. V kombinácii s Vero technológiou plôch, analýzou modelov a 2D návrhov, ponúka VISI Modelling plnú flexibilitu konštruovanie, úpravu alebo opravovanie najzložitejších 3D dát.

Bohatý rozsah CAD rozhrania.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy, spracúvajúce zložité konštrukcie, s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému.

Skutočné hybridné modelovanie.

VISI poskytuje užívateľovi dynamickú štruktúru, z ktorej je možné pracovať buď s telesami, plochami, hranovým prvkami, ale tiež s kombináciami všetkých troch bez akýchkoľvek obmedzení. Objemové modelovanie sa stalo základným kameňom konštruovania, ale často býva obmedzené na prizmatickú alebo základnú geometriu. Príkazy objemového modelovania zahŕňajú logické operácie, ako sú zjednotenie, odčítanie, ťahanie, rotácia, dutiny, prieniky a škrupiny. Technológia plošného modelovania poskytuje odlišnú sadu nástrojov pre vytváranie viac organickej a netradičnej geometrie. Funkcia plošného modelovania obsahuje vytváranie pravidelných plôch, plôch z rezov, ťahaných plôch, n-stranných záplat, prekladaných, tangentových, úkosových, rotačných a trubicových plôch. Tieto príkazy modelovania spoločne s vyspelým editovaním plôch uľahčujú opravovať chyby v importovanej geometrii alebo vytvárať najzložitejšie konštrukcie 3D objektov.

Pokročilé modelovanie - Deformácia.

Pokročilé modelovanie poskytuje technológiu, ktorá je na prospech všetkým užívateľom v každom priemyselnom odvetví. Nástroje pokročilého modelovania umožňujú deformáciu geometrie pri zachovaní integrity modelu a udržanie zakrivenia až do výšky obmedzenia G4 - to je dôležité najmä pre časti vysokého lesku (čierna, biela, chróm), alebo tie, ktoré majú aerodynamické požiadavky. Editácia modelu zahŕňa ohýbanie, krútenie, napínanie a deformácie, čo umožňuje obsluhe CAD programu definovať počiatočné a konečné geometrické podmienky k riadeniu akejkoľvek zmeny modelu. Praktické využitie zahŕňa odpruženie pre plechy, zmeny v dizajne výrobku a hojenie geometrie.

Opravovanie a editovanie plôch.

Malé medzery medzi plochami na importovaných modeloch vie automaticky opraviť a tak ušetriť čas, ktorý by používateľ musel vynaložiť na vytváranie veľmi malých plošných záplat. V miestach, kde sú plochy poškodené alebo chýbajú, VISI automaticky vytvorí hranové krivky, aby mohol používateľ ľahko vytvoriť nové steny pomocou komplexných techník plošného modelovania. Užívateľ má k dispozícii funkciu porovnania nových a starých plôch, aby sa uistil, že nové plochy sú v povolenej tolerancii. Kontroluje min/max vzdialenosť plôch a odchýlky krivosti. Uzavretie plošného modelu na vytvorenie pevného telesa eliminuje konštrukčné problémy neskôr v návrhovom procese a okamžite užívateľovi prináša výhody objemového modelovania. Možnosť bezproblémového prechodu medzi objemovým a plošným modelovaním poskytuje užívateľovi neobmedzenú slobodu a umožňuje mu pracovať s veľmi zložitými CAD dátami.

Výkonné zaoblovania.

Priamo na objemovom modeli je vytvoriť zaoblenie s konštantným alebo premenlivým polomerom, diskové, hyperbolické a eliptické zaoblenie. Zaoblenie možno automaticky pretiahnuť cez dotykové hrany a tak rýchlo zaobliť celý model. Pri veľmi zložitých podmienkach zaoblovanie alebo pri práci nedokonalými dátami z importovanej geometrie možno plochy zaoblenia vytvárať metódami plošného modelovania. Systém tak dáva konštruktérovi väčšiu flexibilitu. Orezávanie plôch je jednoduché a to buď s využívaním kriviek, hranovej geometrie, alebo existujúcich stien telies.

Kompletná požiadavka 3D kriviek a deliacich kriviek.

Vytvára teoretickú deliacu krivku alebo konštruuje 3D krivky vrátane iso-parametrických, rezných kriviek, skrutkovíc alebo elíps, špirál, hyperból, mechanických kriviek. Pokročilé editovanie kriviek umožňuje zabezpečovať dotýkové napojenie kriviek, posúvať riadiace body kriviek, spájať či preťahovať krivky. Sofistikované prepočítavanie kriviek umožňuje kombinovať viac úloh pre značné zjednodušenie definície kriviek, zvyšovať kvalitu ich geometrie pre konštruovanie plôch, orezávanie plôch alebo pre následné obrábanie. Prepočítavanie kombinovaných kriviek povoľuje viac kombinácií príkazov k výraznému zjednodušeniu procesu vytvárania vysoko kvalitnej geometrie kriviek pre konštrukciu plôch, orezávanie plôch a alebo ich obrábanie.
 

Ľahké používanie.

Jednoduché menu a ikony príkazy s kontextovú online nápovedou umožňujú ľahký a rýchly štart do praktickej práce s VISI. Dynamické otáčanie obrazu, zoomovanie a panorámovanie spoločne s programovateľnými klávesami a tlačidlami myši napomáhajú rýchlej práci so softvérom. Neobmedzený počet krokov späť a vpred s možnosťou zadávania značiek umožňujú konštruktérovi pohybovať sa späť a dopredu vnútri procesu konštruovania. Možnosť využitia mnohých vrstiev, súradnicových počiatkov, rôznych farebných paliet, typov čiar uľahčuje zobrazovanie, tvorenie a prácu s veľmi zložitými návrhmi. Všetky informácie sú uložené v jednom súbore poskytujúce jednoduchý prístup a jednoduchosť správy dát. Spravovanie jednej relácie programu spoločne so všetkými komponentmi, ktoré sú k dispozícii k editácii, poskytuje oveľa väčšiu flexibilitu. Super rýchle renderovanie, nanášanie textúr a vytváranie dynamických rezov uľahčuje zobrazovanie CAD súborov a veľkých konštrukčných zostáv.

Automatické vytváranie 2D pohľadov.

Z 3D modelov je možné generovať kompletnú sadu 2D detailovaných výkresov. Zahŕňajú plne editovateľné 2D a izometrické pohľady, rezy, automatické kótovanie a tabuľky typov a polôh dier. Z každého komponentu možno vytvoriť individuálny detailný výkres a zobraziť ho ako zmiešané zobrazenie 3D renderovaného dielu a 2D výkresu. Katalógové normálie majú korektné zobrazovanie v rezoch i pohľadoch. Zmeny v 3D modeli sa prejavujú v zmenách 2D pohľadov spoločne s plne asociatívnym kótovaním. Do výkresov možno vkladať kusovník, ktorého jednotlivé položky zodpovedajú číslam v krúžkoch, čím sa sprehľadňujú komplikované zostavy.

Moduly obrábania.

Všetky VISI aplikácie majú podobné, ľahko použiteľné a prehľadné grafické prostredie s modulmi pre konštruovanie vstrekovacích foriem a strižných nástrojov. Tieto moduly okrem všeobecných grafických schopností pracujú so znalostnou databázi. Ihneď po ukončení konštrukcie nástroja možno pristúpiť k automatizovanému obrábaniu doštičiek nástroja. Systém sám rozpozná technológiu aplikovanú pri konštruovaní nástrojov, vŕtanie, zahlbovanie, vystružovanie alebo závitovanie diery a priradí k nim vhodné technológie pre ich obrobenie. Rozpozná uzavreté aj otvorené vrecká a obrobí ich. U 3D tvarov, vložiek vstrekovacích foriem alebo tvárnikov strižných nástrojov VISI Machining vypočíta rezné dráhy pre použité nástroje ako pre konvenčné, tak pre rýchlostné alebo päťosové frézovanie. Udržuje model v rovnakom produktovom prostredí v rámci celého projektu, od návrhu na výrobu zaručí konzistenciu dát a veľmi hladký proces návrhu.