VISI PEPS Wire ImageVISI PEPS Wire ImageVISI PEPS Wire ImageVISI PEPS Wire Image

PDFVISI PEPS-Wire

VISI PEPS-Wire obsahuje špičkovú technológiu, PEPS Wire EDM, integrovanú v grafickom prostredí VISI a vyvinutú špeciálne pre presné strojárstvo, nástrojárstvo a formárstvo a priemysel tvárniacich, strižných a lisovacích nástrojov. VISI PEPS-Wire poskytuje plne automatizované rozpoznávanie geometrických tvarov a technologických vlastností vrátane konštantných aj premenných úkosov a 4osého obrábania priamo na 3D telesách. Tvary sa ľahko a kvalitne obrábajú vďaka kvalitným Wire EDM rezným dráham a prevereným NC programom pre všetky Wire EDM stroja.

Bohatý rozsah CAD rozhrana.
VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému.

Intuitívne prostredie.

2 a 4 osé operácie umožňujú užívateľovi definovať parametre ako je napríklad smer obrábania, automatické ofsetovánie, príjazdové a odjazdové pohyby, dĺžku mostíka, príjazdovej a odjazdovej vzdialenosti, spôsoby príchodu a ďalšie. Pri každom parametri je bitmapový obrázok, ktorý ukazuje vplyv daného parametra na výslednú reznú dráhu.

Automatizované rozpoznávanie.

Automatizované rozpoznávanie vyvinuté špeciálne pre Wire EDM zahŕňa rozpoznávanie dier, otvorených a uzavretých otvorov, uhlových otvorov (s konštantným alebo premenlivým uhlom náklonu po obvode), sukienok a fazetiek u matríc, a ďalších geometrických parametrov. To všetko rozpoznáva systém sám. Rozpoznané geometrické objekty sa zapisujú do geometrického stromu a im sa priraďuje zvolená metóda obrábania a technológie.
 

Nástroje pre editáciu.

Vo vlastnom grafickom prostredí VISI je veľmi ľahké editovať rozpoznané geometrické tvary, v prípade potreby definovať synchronizačné priamky pre 4-osé technológie. Toto je veľmi užitočné v prípade hlbokých matríc. V prostredí VISI je možné využívať grafické interakčné tiahla, pomocou ktorých ľahko upravovať geometriu.

Viacnásobné mostíky aich obrábanie.

VISI PEPS-Wire umožňuje užívateľovi definovať na jednom kuse viacnásobné počiatočné otvory obrábania. Systém vie automaticky vytvoriť mostíky v blízkosti štartovacích otvorov. Vo VISI PEPS-Wire je možné zvoliť niekoľko rôznych metód bezobslužného obrábania. Ak je váš stroj vybavený automatickým navliekaním drôtu, pravdepodobne budete chcieť využívať bezobslužné obrábanie, čo najviac to bude možné. Bezobslužné obrábanie prebieha automatickým vykonaním všetkých operácií až na odrezanie mostíkov. Technológ má na výber; napríklad prevedenie hrubovacieho rezania pred dokončovaním, keď počas hrubovania sú mostíky ponechané, až po jeho ukončenie odstránené a dokončovanie prebieha nakoniec. Alternatívne je možné hrubovať a dokončovať, zatiaľ čo mostíky a odpadový materiál zostávajú pripojené ku kusu a odstránené na samotný záver obrábania.

Overovanie reznej dráhy a simulácia.

Hotová rezná dráha môže byť simulovaná na vyrenderovanom telese vrátane úpiniek a výslednej geometrie. Akékoľvek zistené kolízie sú na telese zvýraznené. Potom, čo sú mostíky odstránené, simulácia vedie operátora a graficky odstraňuje obrobok, verne simuluje proces rezania na stroji. Proces overenia reznej dráhy tiež testuje, či možno obrobok z polotovaru vybrať. Ďalej možno porovnávať obrobok a cieľovú geometriu, pritom systém zvýrazní zvyškový materiál pre ďalšie obrobenie.

Databáza postprocesorov.

VISI PEPS-Wire podporuje rozsiahly zoznam EDM drôtových rezacích strojov od všetkých známych výrobcov, ako napríklad Agie, Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu, Accutex, Mitsubishi a ďalšie. Pre stroje, ktoré to podporujú, sú k dispozícii aj technologické údaje od výrobcu stroja spoločne s JOB/script súbory pre Agie a CMD súbory pre Charmilles. Pokročilé postprocesory možno ľahko konfigurovať, aby sa prispôsobili rôznym strojom a nastaveniam.

Stratégia automatizovaného rezania.

VISI PEPS-Wire ponúka rôzne prednastavené obrábacie stratégie pre automatizované radenie hrubovacích a dokončovacích rezov a rezov odstraňujúcich mostíky pre prispôsobenie bežnej dielenskej potreby, ako je "denné rezanie s obsluhou" a "bezobslužné nočné rezanie". Medzi ďalšie vlastnosti patrí:
  • Rôzne módy rohov pre steny s premenným úkosom: ostré, kužeľové a s konštantným polomerom
  • Rôzna bezpečná vzdialenosť pre hlavné rezy a pre odstránenie mostíkov
  • Dodatočné M-kódy zahŕňajúce 'Stop/Voliteľné stop', 'Zapnutie/Vypnutie' a 'Odstrihnutie/Navlieknutie' drôtu, ktoré je možné konfigurovať v každom bode
  • Automatizovaná tvorba štartovacieho otvoru pomocou CAD bodov alebo užívateľom konfigurovateľné stratégie počiatočných otvorov
  • Sekundárny výber drôtu pre podporované stroje
  • Inkrementálny prejazd na body za pomoci eliminovania "stôp po obrábaní" na hotovom diely
  • Technológia automatického príchodu a odchodu, aby výkon generátora nabiehal a klesal postupne