VISI Reverse ImageVISI Reverse ImageVISI Reverse Image

PDFVISI Reverse

VISI Reverse je vysoko kvalitné softvérové riešenie za prijateľnú cenu pre 3D reverzné inžinierstvo, rekonštrukciu 3D geometriou, topografiu, lekárske využitie atď. 3D mračno bodov užité k vytvoreniu 3D modelu môže pochádzať z akéhokoľvek meracieho systému alebo technológie zahŕňajúcej 3D skenery, digitizér, CMM, laserové body, laserové trackery, laserové roviny (laserové triangulácie), fotogrametria alebo stereofotogrammetrie.

Pomocou VISI Reverse je možné zadať milióny bodov bez obmedzenia a vytvoriť hustý model vo veľmi krátkom časovom horizonte. VISI Reverse implementuje nové technológie, ako je zjemnenie a automatická detekcia hrán pre poskytnutie veľmi kvalitnej rekonštrukcie 3D geometrie a presné sieťové modely aj so zlou kvalitou mračná bodov pri vstupe.

VISI Reverse je najnovšie riešenie na tomto trhu so zameraním poskytovať najrýchlejší a najpresnejší nástroj pre správu bodov, sietí a simultánne geometrie. Kombinuje silnú všestrannosť správy mračná bodov s rýchlosťou tvorby automatickej krivky a povrchu, poskytuje komplexné riešenie pre konštruktérov, produktových inžinierov, modelárov, prototypových špecialistov a kontrolných analytikov. Modely vytvorené vo VISI Reverse môžu byť priamo použité pre rýchle prototypovanie, generáciu dráh nástroja, animáciu, simuláciu, analýzu konečných prvkov, kontrolu a inšpekciu a mnoho ďalších nadväzujúcich procesov.

Výkonné zpracovanie mračien bodov.

VISI Reverse importuje ako dáta mračien bodov, tak polygón sietí získaných z rôznych 3D skenerov a meracích zariadení. 3D mračná bodov získané z akéhokoľvek meracieho systému je možné ľahko a rýchlo spracovávať a transformovať do sieťového modelu vhodného na akýkoľvek účel. K dispozícii je tiež špeciálny nástroj, ktorý umožňuje registrovanie a zlučovanie rôznych mračien alebo sietí do jedného modelu. Spracovávanie mračien bodov je veľmi výkonné a je možné použiť nástroje pre chytré znižovanie počtu bodov. Tieto nástroje zahŕňajú čistenie šumu a nadbytku, filtrovanie, vyhladzovanie a mnoho ďalších. K dispozícii sú aj funkcie pre zvýšenie počtu bodov vrátane zdokonalenia a pridania bodu, ktoré umožňujú prestavať geometriu aj z menšieho počtu bodov.

Rýchla a presná správa sietí.

Od mračná bodov vytvorí VISI Reverse automaticky dynamickú triangulačnú sieť. Generovanie siete je rýchle a presné a zahŕňa zakrivenia mriežkami pre zachovanie ostrých hrán a rádiusov. Existuje mnoho nástrojov pre ďalšie spracovanie sietí, ktoré zahŕňajú: opravy poškodených súborov STL; odstránenie hrotov a neobvyklých a nepravidelných trojuholníkov; korekciu nerozmanitej geometrie; vyhladzovania, opravovanie a decimovania; modifikovanie vybraných sieťovaných častí do plôch, valcov, gulí alebo kužeľov; čiastočné alebo úplné plnenie otvoru, ktorý je rovný alebo zakrivený; most medzi sieťami, atď. VISI Reverse tiež zvažuje mechanický proces digitalizácie a poskytuje offsetovú sieť pre korekciu polomeru sondy. Po vytvorení je možné exportovať výslednú triangulačnú sieť do jedného z populárnych formátov pre 3D sieťové modely, ako sú STL, VRML, OBJ a ďalšie.

Automatická rekonštrukcia CAD modelu.

Pri importe dát polygonálnej siete, získava VISI Reverse všetky potrebné informácie k rekonštrukcii CAD modelu, vrátane hrán, vrcholov, zaoblenia, kriviek a plôch. Nástroj pre automatické rozpoznávanie hrán rýchlo generuje všetku geometriu potrebnú k obnove modelu. Okrajové radiusy sú automaticky stanovené a každá hrana je plne editovateľná, aplikácia tiež kontroluje štruktúru obrysu a poskytuje nástroje pre pripojenie, úpravu a odstránenie kriviek a hrán, rovnako ako uspôsobenie NURBS kriviek do mračien bodov. NURBS plochy môžu byť vytvorené ako automaticky, tak ručne s dynamickou užívateľskou interakciou. V priebehu tohto procesu je možné hodnotiť a vizualizovať kvalitu aproximácie mračná bodov proti 3D modelu.

Volba užívateľa: plne automatizované alebo interaktívne.

VISI Reverse je rozdelené do dvoch modulov: obidva pokrývajú celý proces (od mračná bodov po geometriu), ale prvý uprednostňuje rýchlosť a automatizáciu, poskytuje ľahký a automatický nástroj na dosiahnutie najrýchlejšej možnej cesty z mračna bodov na pravé plochy. Zatiaľ čo druhý umožňuje viac interaktívnu jemnosť a je venovaný tým, ktorí majú na úmysle získať počiatočnú geometriu pre 3D CAD modelovania. V každom prípade sa s VISI Reverse ľahko naučíte pracovať (v rámci dní nie týždňov), poskytuje rýchle a presné výsledky (v rámci hodín nie dní). Flexibilita prepínania ovládania medzi plnou automatizáciou po viac interaktívny prístup robí tento program vhodný pre každý typ užívateľa a použitia, od základných zručností po najnáročnejšie využitie.

Nejširší spektrum využitia.

Vďaka výkonnej všestrannosti a bezproblémové kompatibilite s VISI za každú ďalšiu CAD/CAM/CAE aplikáciu, môže byť VISI Reverse použité v celej rade oborov a využití. Zákazníci VISI Reverse patria do rôznych priemyselných odvetví, a to vrátane: spotrebného tovaru (obuv, športové vybavenie, mobilné telefóny), zdravotníctvo (zubné strojčeky, protézy, skeny čeľuste alebo tváre), zábavy (hračky, hry), automobilového priemyslu (koncepčný dizajn ) a ďalšie.